ÖNEMLİ TARİHLER

5 Şubat 27 Aralık 2017 – Tam metin* gönderme için son teslim tarihi (Uzatıldı)

15 Şubat 2018 – Hakem sonuçlarının yazarlara gönderilmesi 

01 Mart 2018 – Düzeltilmiş bildirimin son gönderimi

10 Nisan 2018 – Bildiri programının duyurusu

25-27 Nisan 2018 – Sempozyum

* Bu sempozyumda özet istenmemektedir. Doğrudan tam metin yüklemesi yapılmalıdır.