HEDEF ve KONULARI

Sempozyumun Hedefi

Sempozyumun yanma bilimleriyle uygulamaya yönelik en son araştırma ve teknolojiler konusunda katılanlar arasında bir forum oluşturması planlanmıştır.

Sempozyum Konuları

1) Yanmanın Esasları Laminer ve türbülanslı alevler. Tutuşma. Propellant yanması. Hidrojen üretimi ve yanma. Eksplozyon. Difüzyon alevleri. Damla yanması. Püskürtü yanması. İs teşekkülü ve dönüşümü. Deneysel teşhisler. Simülasyon ve sayısal modeller.

2) Uygulamalı Yanma Sistemleri ve Tasarımları: İçten yanmalı motorlar. Gaz türbinleri. Ramjetler. Roketler. Darbeli yanma. Toz kömür yanması. Akışkan yatakta yanma. Atık ve çöp yakma. Biyokütle ve yanma. Kömürün gazlaştırılması. Ölçme ve kontrol sistemleri.

3) Yanmayla Oluşan Hava Kirlenmesi: Dar sularda seyreden gemi emisyonları. Motorlardan ve yanma odalarından olan emisyonlar. Doğalgaz. CO2 tutma. Kirleticileri azaltmak için alternatif ve sentetik yakıtlar. Isıl ve katalitik dönüştürücüler. Sınai ve zararlı atıkların yakılması.

4) Enerji Dönüşümü ve Kullanımı: Enerji kaynakları. Enerji dönüşüm teknolojileri. Depolama, iyileştirme ve geri kazanma. Enerji ekonomisi. Politika ve yönetim. Performans gözetleme yöntemleri. Sistem tasarımı ve işletmesi. Ölçme ve kontrol sistemleri.

5) Yangın ve Yangınla Mücadele: Yangınlar. Yangın tehlikesi. Gemilerde yangın ve yangınla mücadele yöntemleri. Orman Yangınları. Yakıtlar ve alevlenme. Tutuşma ve explosion. Duman ve ısı çıkışı. Yangından korunma yaklaşımları. Yangın yükü ve direnç değerlendirmeleri. Yangını algılama belirleme, kontrol ve alarm sistemleri. Yangının söndürülmesi.