HEDEF ve KONULARI

Sempozyumun Hedefi

Sempozyumun yanma bilimleriyle uygulamaya yönelik en son araştırma ve teknolojiler konusunda katılanlar arasında bir forum oluşturması planlanmıştır.

 

Sempozyum Konuları

  • Laminer yanma ve türbülanslı yanma

❖ Ateşleme.

❖ İtici yanma.

❖ Hidrojen üretimi ve yanması.

❖ Patlama.

❖ Difüzyon alevleri.

❖ İs oluşumu ve dönüşümü.

❖ Simülasyon ve sayısal modeller.

  • Uygulanan Yanma Sistemleri ve Tasarımları

❖ İçten yanmalı motorlar.

❖ Gaz türbinleri.

❖ Ramjet.

❖ Roketler.

❖ Darbe yakma.

❖ Toz kömürü yakma.

❖ Akışkan yatak yanma.

❖ Atık ve çöp yakma.

❖ Biyokütle ve yanma.

❖ Ölçme ve kontrol sistemleri.

  • Hava Kirliliği 

❖ Gemi emisyonları

❖ Motorlardan ve yanma odalarından çıkan emisyonlar.

❖ Doğalgaz.

❖ Kirleticileri azaltmak için alternatif ve sentetik yakıtlar.

❖ Termik ve katalitik konvertörler.

❖ Sanayi ve zararlı atıkların yakılması.

  •  Enerji Dönüşümü ve Kullanımı

❖ Enerji kaynakları.

❖ Enerji dönüşüm teknolojileri.

❖ Depolama, iyileştirme ve kurtarma.

❖ Enerji ekonomisi.

❖ Politika ve yönetim.

❖ Performans izleme yöntemleri.

❖ Sistem tasarımı ve çalışması.

❖ Ölçme ve kontrol sistemleri.

  • Yangın ve İtfaiyecilik

❖ Yangınlar.

❖ Yangın tehlikesi.

❖ Gemideki yangın ve yangınla mücadele yöntemleri.

❖ Orman yangınları.

❖ Yakıtlar ve alevlenme.

❖ Ateşleme ve patlama.

❖ Duman ve ısı çıkışı.

❖ Yangın koruma yaklaşımları.

❖ Yangın yükü ve direnç değerlendirmeleri.

❖ Yangın algılama algılama, kontrol ve alarm sistemleri.

❖ Yangın söndürücü.