Bildiri Kitapçığı

 

Aşağıdaki içerikten de parçalar halinde indirebilirsiniz.

Sayfa No Id Makale Başlığı
i-xxvi Kapak ve Bildiri Kitapçığının Ön Kısımı
001 1 İçten Yanmalı Motorlarda Yakıt Olarak Fuzel Yağının Elde Edilmesi Ve Analizi
007 4 Düşük Güçlü Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi
012 5 Exergy Analysis Of Trigeneration System Designed To Cappadocia Airport
016 6 Dizel Motorlarında Yanma Odası İçerisine Su Püskürtmenin Egzoz Emisyonlarına Etkisi
021 7 İki Zamanlı Benzinli Motorda Buji Yerleşiminin Silindir İçi Yanma Dinamiğine Etkisi
028 8 Öngörücü Yol Değerlendirme Algoritmasıyla Yakıt Tüketiminin Azaltılması
042 9 Sıralı Çift Buji Ateşlemeli Bir Motorda G-Equatıon Ve Ecfm-3z-Spark Yanma Modellerinin İncelemesi
069 12 Kıyı Tesislerinde Depolanan Ve Elleçlenen Tehlikeli Maddelerin Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi: Hopa Limanı Tank Terminali Örneği
088 13 An Analysıs Of Publıc Bus System Real Drıvıng Emıssıons That Is Usıng Dedıcated Route
095 14 Effect Of Chemical Demineralization On Combustion Behaviour Of Lignite
099 19 Experimental Investigation Of The Effects Of Water Injection İnto Inlet Air On Engine Performance And Exhaust Emissions İn A Dı Diesel Engine
108 21 Atık Biyodizel Kullanılan Bir Dizel Motorda Püskürtme Basıncının Değiştirilmesinin Performans Ve Emisyonlara Etkisi
113 22 Forest Fire Studies On Fire Behaviour: Key Topics And Their Importance
117 23 Dynamic And Static Flame Behavior Of Premixed H2/Co/Cng/Co2-Air Mixtures Under Externally Modified Acoustic Conditions
124 24 Oxy-Fuel Combustion Of Coke Oven Gas Under Distributed Combustion Conditions
129 25 Marş Süresince Aktif Olan Daimi Kıvılcımlı Buji Devresi Tasarımının Dizel Motorlarında Kullanılması
134 26 Simulation Of Biomass Gasification Process Using Aspen Plus
138 27 A Numerical Study On Combustion Of Diesel/Gasoline Dual Fuels On A Multijet Diesel Engine
142 28 Improvement Combustion Characteristics Of Diesel Engine With Metal Based Additive
145 29 Energy, Exergy Analyses And Combustion Characteristics Of A Dı Diesel Engine Fuelled With Diesel-Biodiesel Blend
151 30 Behavioral Changes Observed In Combustion Result Reinforced Concrete Columns
163 32 Altıgen Bal Peteği Metal Köpük Kanatlara Sahip Kompakt Isı Değiştirici Teorik Analizi
169 33 Hayvansal Biyodizel- Dizel Karışımlarının Egzoz Emisyonlarına Etkisi
173 34 İçten Yanmalı Dizel Bir Motorun Egzoz Sisteminde Termoelektrik Jeneratör Modüllerin Farklı Motor Devirlerinde Geri Kazanım Performansının Analizi
183 36 Performance And Emission Investigation Of The Common Rail Injectors İn Single Cylinder Research Engine
188 37 The Effects On Engine Performance, Combustion Analysis And Exhaust Emissions Of Using Safflower Biodiesel As Fuel At Different Injection Pressures
199 39 Alkol-Dizel Karışım Yakıtının Kullanıldığı Bir Dizel Motorda Performans Ve Egzoz Emisyon Değişimleri
203 40 Dizel Alkol Karışım Yakıtlı Bir Motorda Püskürtme Basıncının Performans Ve Emisyon Üzerine Etkisi
207 41 Dizel Ve Haşhaş Yağı Biyodizel Yakıt Karışımlarının Motor Performansı Ve Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin Deneysel İncelenmesi
212 42 Dizel Motorlarda Yanma Sonucu Oluşan Nox Emisyonları Ve Scr Teknolojisi
217 43 Benzin-Metanol Karışımları Kullanılan Hccı-Dı Bir Motorda Iı. Enjeksiyon Zamanı Ve Dış Egr’nin Yanma Karakteristikleri Ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi
227 44 Combustion Properties Of Impregnated And Cryogenically Treated Chestnut Wood
232 45 Combustion Properties Of The Fire-Retardant Paint Coated Ash Wood
236 46 Hibrit Ve Elektrikli Araçlar İle Klasik İçten Yanmalı Motorlu Araçların Egzoz Emisyonu Yönünden Karşılaştırılması
240 47 Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları Ve Önleme Yöntemleri
250 49 Çeşitli Biyodizel-Dizel Karışımlarının Egzoz Emisyonları Yönünden Kıyaslanması
253 50 Combustion And Injection Characteristics Of A Common Rail Direct Injection Diesel Engine Fueled With Methyl And Ethyl Esters
258 51 Atık Zeytinyağından Elde Edilen Biyodizelin Motor Performansı Ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri
268 52 The Oxidation Kinetics Of The Coal At The Low-Temperature Region
273 54 Dietil Eter Kullanılan Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Motor Performansı Ve Emisyonlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini
280 55 Performance Of Eaf Slag As Oxygen Carrier İn Chemical Looping Combustion
286 56 Kanola Biyodizeli İçerisine N-Hexadecane İlavesinin Motor Performansına Ve Eksoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi
292 57 Tasarlanan 2 Zamanlı 3 Silindirli İçten Yanmalı Bir Dizel Motorunun, Biyodizel Karışımlarının, Performans Ve Emisyonlarına Etkisinin Simülasyon Analizi
298 58 HCCI Bir Motorda Oktan Sayısının Yanma Karakteristiklerine Etkisi
308 60 Investıgatıon Of Combustıon Characterıstıcs In Two Stroke Engıne Fueled By Methane
323 61 A General Overview On Distillation Columns And Column Circuits
327 63 Etanol Dizel Yakıt Karışımlarının Kısmi Homojen Dolgulu Bir Dizel Motorun Performansına Etkisi
333 64 Unity Lewis Number Effects At Atmospheric Pressure Kerosene/Air Flames
342 66 Duman Emiş Fanının Yangın Esnasındaki Duman Yayılımına Etkisinin Cfd Yöntemi İle Modellenmesi
348 67 The Effect On Energy Saving And Greenhouse Gas Emissions Per Person Of Optimum İnsulation Thickness İn Buildings: A Case Study İn Izmir/Turkey
357 68 Co Oxidation Activity Over The Cuo-Ceo2/Carbon Catalysts
360 69 Characterization Study Of Kütahya-Tunçbilek Lignite During Oxygen Enriched Combustion
366 70 Co Methanation The Nio-Fe2o3/Sio2 Catalysts Prepared Surfactant Assisted Co-Precipitation Method
369 71 Yangın Ve Toksik Duman
374 72 Içten Yanmalı Dizel Motorda Cr2o3 Termal Bariyer Kaplamaların Motor Performansı Üzerine Etkisi
379 73 Exergy And Thermoeconomıc Analysıs Of Non-Condensıng And Condensıng Boılers
383 75 A New Design Of A Solenoid With Hybrid Permanent Magnet For Electromechanical Valve (Emv) Systems In Internal Combustion Engines 
386 76 Hidrojen – Metanol- Benzin Karışımlarının Deneysel İncelenmesi
392 77 Biomass Thermogravimetric Analysis Studies İn Turkey
396 78 Application Of Biochar To Water Treatment Studies
400 79 Pelet Yakıtlı Kazanda Duman Borularının Yanma Performansına Etkisinin Nümerik İncelenmesi
406 80 Fındık Yağı Biyodizeli Üretimi, Yakıt Olarak Kullanımı, Performans Ve Emisyon Karakteristikleri (Hazelnut Oil Biodiesel Production, Use As Fuel, Performance And Emission Characteristics)
414 81 Combustion Properties Of Oriental Beech Wood (Fagus Orientalis L.) Which Left To Seasonal Conditions
420 82 Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Yakıcıların Karşılaştırılması
424 83 Detailed Chemical Kinetic Modeling Of N-Heptane Combustion
429 84 Yarı Küresel Gözenekli Metal Matris Yakıcının Nümerik İncelenmesi
433 85 Effects Of Retarded Injection Timing On Combustion, Performance And Emission Parameters Of A Dı Engine Fuelled With Diesel/Canola Biodiesel Blend
439 86 Determination Of Thermal Behaviour Of Afşin Elbistan Lignite And Chars Produced From Lignite At Different Temperatures
443 87 Emme Havası Sıcaklığı Ve Alkol-Benzin Karışımlarının HCCI Yanma Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
449 88 A Revıew For Effect Of Bıoalcohols On Engıne Performance And Exhaust Emıssıons In Internal Combustıon Engınes
462 89 Prediction of Performance and Exhaust Emissions Of a Motor Using Biodiesel and Butanol Mixturewith Artificial Neural Network
470 90 Elektrik Ark Ocağı Had Simülasyonlarının Farklı Ağ Yapıları İle Modellenmesi
489 92 A Lıterature Study On Fıre
494 93 Numerical Study On Critical Ventilation Velocity And Longitudinal Ventilation İn Full Scale Tunnel Fire Cases
518 98 Sıralı Çift Buji Ateşlemeli Motorda Saf Ve Karışımlı Alternatif Yakıtların (Benzin, Cng, Lpg, Aseton, Naftalin Ve Bor Türevleri) Etkilerinin Deneysel İncelemesi
530 99 2030 Kadar Taşıt Sayısı Na Bağlı Olarak Emisyonyükü Tahmini
547 101 Thermodynamıc Analysıs Of Spark Ignıtıon Internal Combustıon Engıne Wıth Rhombıc Drıve And Crank-Connectıng Rod Mechanısm
551 102 Investigation Of Specific Impulse Behavior İn The Use Of Different Fuels Of A Liquid Propellant Rocket
571 105 Design Of A Single Cylinder Engine With Variable Compression Ratio And Rotary Turbine
580 106 Effect Of Step Time On The Performance Of An Eight Cylinder Gasoline Engine
585 107 Fuzel Yağının Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Yanma Karakteristiklerinin Ve Emisyonlarının İncelenmesi
592 108 Sıkıştırma Oranının Bir Dizel Motorun Performans Ve Emisyonlarına Etkileri
598 109 A Review Study On The Using Of Diethyl Ether İn Diesel Engines: Effects On Combustion Characteristics
616 110 A Review Study On The Using Of Diethyl Ether İn Diesel Engines: Effects On Fuel And İnjection Characteristics
629 111 Determınatıon Of The Potentıal Of Bıogas Productıon From Anımal Waste In Karabuk Cıty, And Buıldıng A Prototype Bıogas Plant
635 112 Homojen Dolgulu Sıkıştırma İle Ateşlemeli (Hccı) Bir Motorda Negatif Supap Bindirmesinin Motor Çalışma Aralığı Ve Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
643 113 Değişken Faz Açılı Gama Tipi Bir Stirling Motorunun Tasarımı Ve Termodinamik Analizi
650 114 Investigation Of The Performance, Combustion And The Emissions Of Crambe Abyssinica Biodiesel
656 115 Desıgn Sımulatıon And Economıc Evaluatıon Of A Heat Exchanger For Hot Stoves
662 116 Yangın Yerindeki Tehlikelerin İtfaiyeciler Üzerindeki Etkileri
667 117 Pm Formation During Combustion Of A Turkish Lignite Using Drop Tube Furnace
672 118 Engelli Bireylerin Yangın Tahliyesinde Karar Verme Süreci
677 119 İtfaiye Teşkilat Yapılanmasına Uygun Örnek Staj Modeli Araştırması
681 120 Fast Pyrolysis Of Turkish Hazelnut Shell By Using Novel Wire Mesh Reactor
684 121 Otto Çevrimine Göre Çalışan Buji İle Ateşlemeli Bir Motorun Atkinson Çevrimine Dönüşümünün İncelenmesi
690 122 Atmosfer Havası Kullanan Bir Kimyasal Roket Motorunun Nümerik Analizi
694 123 Hibrit Roket Motorlarında Yanmaya Genel Bakış
699 124 Dizel Yakıtındaki Sıcaklık Değişiminin Püskürtülen Yakıt Miktarına Etkisi Ve Dinamik Yakıt Sıcaklığı Kontrolü
704 125 Effect Of Particle Size On Residence Time And Burnout Of Tunçbilek Lignite
708 126 The Change İn Optimum İnsulation Thickness And Flue Gas Emissions Due To Global Warming İn Mersin
 716 143 Scatter Plot Matrıx Analysıs Of Aır Pollutants In Karabük Provınce
 722 144 Europe Energy Consumptıon And Its Effect On Clımate Change
 728 127 Investıgatıon Of The Effect Of Turkey Renderıng Fat Bıodıesel On The Dıesel Engıne Performance And Emıssıons
 734 128 ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON KULLANARAK FARKLI
YAKITLARIN YANMA PARAMETRELERİNİN TAHMİN
 739 129 Yeni Bir Araba Arka Spoyler Tasarımı, Araç Üzerine Uygulanması Ve Yakıt Ekonomisine Katkısı
 745 130 Obtaınıng Of Methyl Ester From Leather Industry Wastes
 751 131 Rejeneratörsüz Beta Tipi Bir Stirling Motorunun Performans Testleri
 755 132 Balık İç Atıklarından Piroliz Yöntemi İle Yakıt Üretimi Ve Egzoz Emisyon Değerlerinin İncelenmesi
 759 133 Termoplastik Poliüretan/Polipropilen Kompozit Malzemelere Amonyum Polifosfat İlavesinin Yanma Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi
 765 134 Kabaran Alev Geciktirici İlaveli Esnek Poliüretan Köpük Malzemelerin Yanma Davranışlarının Deneysel İncelenmesi
 780 136 Buji İle Ateşlemeli Bir Motorda Hava Fazlalık Katsayısının No Emisyonu Ve Katalitik Konvertör Verimine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
 792 138 Türkiye’de Doğalgazın Otomotiv Yakıtı Olarak Kullanımı Ve Çin Örneği
 796 139 Konutlarda Isıtma Temelli 1 Kwh Enerji Gereksinimi İçin Salınan Co2 Emisyon Değerlerinin Tüm Türkiye Bağlamında Tespiti
 801 140 İçten Yanmalı Bir Motorda Alternatif Yakıt Olarak Doğalgazın Yanma Analizi
 811 141 Condensation Performance Of A Condensing Natural Gas Water Heater Under  Ambient Conditions
 815 145  Alternatif Yakıt Olarak Araçlarda Biyoetanolün Kullanılması
 823 146  Metalurjik Kok Kömürünün Yüksek Fırında Yanma Reaksiyonun Yavaşlatılması
 831 142 New Emission Regulations and their Impact on OEMs